Fondsenwerving

Op de goede weg

Op basis van een schetsontwerp is een kostenraming gemaakt. Deze laat zien dat ca. 285.000 euro nodig is om het plan van 26 aan te lichten objecten te realiseren. Voor dit bedrag is een dekkingsplan opgesteld vanuit een bijdragenmodel dat uitgaat van 1/3 deel provincie Zuid-Holland, 1/3 deel gemeente Leidschendam-Voorburg en 1/3 deel fondsen/particuliere bronnen.

Als mogelijke co-financiers zijn/worden o.m. de volgende instanties en/of organisaties benaderd:

 • Stichting Promotie Leidschendam Centrum (ondernemersfonds)
 • Provincie Zuid-Holland (project erfgoedlijn Trekvaarten en Monumenten & Herbestemming)
 • Gemeente Leidschendam-Voorburg (cultuur, economie, toerisme & recreatie, detailhandel, citypromotie)
 • BPD Cultuurfonds (cultuur in de openbare ruimte, architectuur, gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst)
 • Fonds 1818 (cultuur, educatie, erfgoed)
 • Prins Bernard Cultuurfonds
 • VSB Fonds
 • RaboBank Regio Haaglanden
 • Van Ravesteynfonds (cultuur Leidschendam)
 • Stichting Erfgoed Leidschendam
 • Stichting Houtzaagmolen De Salamander
 • RK Petrus en Pauluskerk
 • Bohemen Beheer
 • Schouten Bouw
 • Hoogheemraadschap Delfland
 • VOF Leidschendam Centrum.

In de loop der tijd hebben de volgende instanties, organisaties en bedrijven een subsidie toegekend:

 • Provincie Zuid-Holland (bijdrage van 95.000 euro toegekend binnen programma Trekvaarten, begroting 2016)
 • Gemeente Leidschendam-Voorburg (gemeenteraad heeft per 10/11/15 een bijdrage van 100.000 euro toegekend)
 • Van Ravesteynfonds Leidschendam
 • BPD Cultuurfonds
 • Rabobank Stimuleringsfonds Regio Den Haag
 • VOF Leidschendam Centrum
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Stichting Promotie Leidschendam Centrum (jaarlijkse bijdrage in exploitatie, onderhoud, etc.)
 • Fonds 1818
 • BPD Ontwikkeling
 • MKB Leidschendam-Voorburg.

De op 31 maart 2017 begonnen crowdfundingactie via www.voorjebuurt.nl heeft 15.000 euro opgeleverd. Dankzij deze brede inhoudelijke en financiële steun is het plan volgens de initiatiefnemers levensvatbaar geworden. Met de toegekende subsidies is ca. 85% van het beoogde investeringsbedrag beschikbaar.
Wat de fondsenwerving betreft staan nog diverse ijzers in het vuur. Daarnaast worden ook particulieren opgeroepen bij te dragen aan het cultuur-historische lichtproject. Dat is een prachtige bestemming voor geld uit een nalatenschap, om maar een voorbeeld te noemen.

Hoofdsponsors

Goudensponsers

Zilverensponsors

Sponsors in natura