Historie tot leven brengen

Doel van het Illuminatieplan Erfgoedlijn Trekvaarten is het beleefbaar en zichtbaar maken van de erfgoedlijn Trekvaarten als geheel en afzonderlijke historische elementen en monumenten in het bijzonder. Het sluisgebied Leidschendam is een belangrijk knooppunt binnen de erfgoedlijn en bij uitstek een locatie waar de trekvaarthistorie goed beleefbaar gemaakt kan worden. Daartoe is binnen het illuminatieplan een deelstudie (lichtvisie) uitgewerkt. Deze lichtvisie is voor het Sluisgebied uitgewerkt tot een schetsontwerp, waarbij de aan te lichten objecten in kaart zijn gebracht.
Bekijk op de pagina ‘Lichtscenes’ hoe dit in de praktijk kan uitwerken.

Schetsontwerp Bureau IPV Delft Creative Ingenieurs.
Lichtontwerp RK Kerk (Bureau IPV Delft Creative Ingenieurs).
Lichtontwerp Dorpskerk en aangrenzende gevels (Bureau IPV Delft Creative Ingenieurs).