Iconenparade

Het sluisgebied in Leidschendam is een compact gebied dat opvalt door twee markante objecten (iconen): de Petrus en Pauluskerk en de Dorpskerk. Middenin vormt het sluiswachtershuis de derde icoon. Ook het pand van De Oude Melkhandel kan als een icoon beschouwd worden, evenals de beeldengroep De Damwachters.

De buitengrens van het sluisgebied wordt gemarkeerd door de passanten/jachthaven Plaspoelkade met het icoon Delfland-Dolkgemaal aan de Delftse kant en de houtzaagmolen de Salamander als icoon aan de Leidse kant.
Denkend vanuit de historie van watergerelateerde activiteiten zijn ook de locatie van de voormalige Van Ravesteynwerf (Plaspoelkade) en de landscheiding – de grens tussen de waterschappen Rijnland en Delfland – interessante iconen, echter minder in het oog springend.

Direct aansluitend en hiermee verbonden aan het sluisgebied is het Damplein. Dit fraaie plein behoeft een impuls om de beleving en daarmee de meerwaarde te verhogen. Het omschreven gebied is het feitelijke authentieke centrum van Leidschendam, waarbij de Venestraat ook gerekend moet worden.

Lees in deze presentatie alles over de locatie en de mogelijkheden om cultuurhistorie z’n plek te geven.