Provincie Zuid-Holland neemt voortouw

Op 19 november 2014 bracht de VVD-Statenfractie van de Provincie Zuid-Holland dit persbericht naar buiten:

Provincie gaat sluis in Leidschendam verlichten

“De provincie gaat enkele monumenten bij de sluis in Leidschendam-Voorburg verlichten. Dat heeft de gedeputeerde toegezegd. De verlichting is een initiatief van lokale ondernemers, die zo de aandacht willen vestigen op het prachtige erfgoed in de regio.
VVD-Statenlid Marijke van Dobben de Bruijn maakt zich er al langer sterk voor om de Schie, Vliet en Haarlemmertrekvaart te markeren als cultuurhistorisch erfgoed: “Zuid-Holland is langs deze trekvaarten ontwikkeld. Er zijn zo veel historische monumenten te vinden. Heel goed dat die nu in de schijnwerpers worden gezet.”

Ook Heleen Mijdam voorzitter van de Erfgoedtafel Trekvaarten van de provincie is blij met de ontwikkeling: “Dit is een idee van oud-bestuursleden van de Ondernemersvereniging Leidschendam Centrum. Zij zagen in dat dit gebied nog veel aantrekkelijker wordt als we de mooie elementen van het cultureel erfgoed extra goed zichtbaar maken. Dat biedt extra aantrekkingskracht voor inwoners en bezoekers en daar kan het bedrijfsleven van profiteren, en is een impuls voor de lokale economie.”

De provincie heeft een bureau dat gespecialiseerd is in lichtarchitectuur inmiddels de opdracht gegeven om een plan op te stellen. Als het een succes wordt, wil de VVD-Statenfractie ook op andere plaatsen langs de trekvaarten culturele hoogtepunten gaan verlichten. Van Dobben de Bruijn: “Maar natuurlijk alleen daar waar bewoners en ondernemers dat willen. We doen het immers voor hen.”

Het resultaat van de studie is beschreven in de volgende documenten: