Mede dankzij de opbrengst van de crowdfundingactie is het totaal aan door sponsors beschikbaar gestelde gelden gestegen tot 250.000 euro. Dat is 85% van het begrote investeringsbedrag. Een degelijke basis voor realisatie.