Parel aan de Vliet
Het mooie zomerweer heeft er aan bijgedragen dat veel werkzaamheden vlot konden uitgevoerd. Zo werd molen De Salamander voorzien van ca. twintig LED-spots. Het nieuwe lichtbeeld zorgt er voor dat de molen met houtzagerij ook bij avond een van de mooiste objecten langs de voormalige trekvaart is.

Ook bij het Prof. Dolkgemaal worden nu de armaturen buiten én binnen gemonteerd.

Voor de bevestiging van de lichtprojectoren (beamers) zijn enkele bestaande masten of lantarenpalen gebruikt. Op een enkel punt is gevelmontage toegepast. Zo kon de mast in de haag langs het sluisterras – een punt van kritiek van enkele omwonenden – verwijderd worden.

De lichtprojectie met behulp van beamers met sjablonen zal ook worden toegepast op de gevels van de Petrus en Pauluskerk. Daar vindt momenteel een gevelrestauratie plaats. In een later stadium kunnen eventueel bepaalde details met spots uitgelicht gaan worden.

Vanwege de renovatie van de sluis zal het aanlichten van de sluisbruggen en -deuren in een later stadium gerealiseerd worden. De installatie van de benodigde armaturen en bekabeling proberen we met de provincie in te passen in het renovatieproces.

Tegelijk met het buitenwerk zijn de IT-specialisten bezig de bedieningssoftware te voltooien voor het gehele systeem. Behalve een totaalprogramma dat alle objecten in het licht zet van zonsondergang tot ca. 23.00 uur, kan ieder onderdeel ook individueel bediend worden op een heel gebruiksvriendelijk manier, namelijk op afstand via een iPad of mobiele telefoon.
Daarop kunnen o.m. lichtintensiteit, lichtkleur en aan/uittijdstip aangepast dan wel ingesteld worden.

Oplevering in beeld
Alles overziende kan geconstateerd worden dat de oplevering van Licht op de Sluis in beeld komt! Momenteel worden de laatste lichtarmaturen en -projectoren geïnstalleerd en staan het testen van het besturingssysteem en het precies uitrichten van spots en gevelprojecties te beginnen.

Op 9 december 2017 – bijna een jaar geleden dus – lieten we u een voorproefje zien met het inschakelen van de aanlichting van het sluiswachtershuis en beeldengroep De Damwachters.
In december dit jaar zal het moment komen dat alle objecten hun aanlichting hebben gekregen en dat we definitief al het licht kunnen aandoen.

Echter, rond de sluis zijn twee stakeholders op dit moment bezig hun eigendommen nog mooier te maken. De provincie Zuid-Holland werkt aan een grootschalige renovatie van de sluis, die tot eind februari 2019 zal duren. Onderdeel daarvan is het volledig verwijderen, opknappen en terugplaatsen van de twee sluisbruggen. Verder staan de gevels van de Petrus en Pauluskerk in de steigers. Deze ‘bouwplaats’-situatie lijkt het sfeervol uitlichten van diverse objecten en gevels in de weg te staan. Hoe we deze uitdaging gaan oplossen, zullen we in de komende weken bekend maken.