In een van de aan te lichten panden aan de sluis, Restaurant De Oude Melkhandel, werden op 21 september alle stakeholders bijgepraat over de voortgang van het project Licht op de Sluis. Teun Glasbergen en Wim Schoevers stonden stil bij het vele werk dat tot nu toe achter de schermen is verricht. Het belangrijkste nieuws was dat 80% van het benodigde budget binnen is. Daarmee kan het project van start gaan. Specialisten op het gebied van de lichtarchitectuur, systeembesturing en projectiearmaturen lieten zien met welke apparatuur en bedieningsvorm de beoogde effecten kunnen worden bereikt.

Toen de schemering was ingevallen kon een lichtprojectie-test daadwerkelijk uitgevoerd worden. Het resultaat was verbluffend. Vanuit een kastje van 40 bij 20 cm op een afstand van 75 m werd het gehele front van de Petrus en Pauluskerk in het licht gezet. De kerk kwam letterlijk tot leven. Tevens werd getoond hoe met filters het licht gedoseerd en exact op objecten gericht kan worden zonder verblindend effect te veroorzaken. Met de resultaten van deze test gaan de technici aan de slag om het ontwerp van de lichtprojectie in zijn definitieve vorm te gieten.

Het resultaat van een lichtprojectie op het kerkfront.