De Stichting Promotie Leidschendam Centrum stelt het project Licht op de Sluis de komende 5 jaar ieder jaar een bedrag van 1.000 euro ter beschikking voor exploitatie, onderhoud en andere vaste lasten. Daarmee is de eerste structurele bijdrage voor de exploitatie een feit!