Zaterdag 9 december zijn om 17.30 uur de eerste spots aangegaan van het project Licht op de Sluis. Initiatiefnemers Teun Glasbergen en Wim Schoevers drukten op de knop die de beeldengroep De Damwachters en het Sluiswachtershuis in sfeerlicht zetten. De handeling kon beschouwd worden als een soort voorgerecht van het programma-onderdeel Walking Dinner van het Kerstevent ‘X-Mas for Everyone’ van het winkelgebied Leidschendam-Centrum. Het winkelen rond de Vliet zal dankzij dit licht nog sfeervoller worden.

Temidden van het sfeerlicht van het Kerst Event ‘X-Mas for Everyone’ ging de verlichting van de Damwachters en het dak van het sluiswachtershuis ‘live’.
(Fotografie: George Patho/Michel Groen).

Na maanden van voorbereiding en installatiewerkzaamheden kon samen met vele belangstellenden een bescheiden resultaat bekeken worden. Het was dan ook niet meer dan een voorproefje (preview), want ondertussen wordt doorgewerkt aan de installatie van LED-spots en LED-lichtprojectoren voor het Sluiswachtershuis, de Dorpskerk en enkele gevels van panden aan weerszijden van de Sluis. Deze eerste fase zal gebruikt worden voor het testen van het systeem en het eventueel nog verbeteren, aanpassen dan wel verfijnder afregelen. In de eerste maanden van 2018 volgen dan de Petrus & Pauluskerk, het Prof. Dolkgemaal en Houtzaagmolen De Salamander, de Sluisbruggen plus nog enkele historische gevels.