Het licht gaat bijna aan! Het afgelopen halfjaar is intensief door alle betrokken partijen samengewerkt om het ‘systeem’ achter het plan Licht op de Sluis rond te krijgen. Met nog ‘een slag om de arm’ kunnen wij u melden het eerste ‘lichtpuntje’ nadert, namelijk het ontsteken van het licht bij drie objecten.

Als het om TECHNIEK – VOORBEREIDING gaat, is er dit gebeurd:

 • Bureau IPV Delft (lichtarchitect) heeft alle onderdelen – individuele aan te lichten objecten en lichtprojectieopstellingen – in detail tot definitief ontwerp uitgewerkt;
 • Deze ontwerpen zijn besproken met de eigenaren/beheerders van de betrokken objecten/panden;
 • Met het Zwitserse bedrijf Opticalight is het toe te passen type lichtprojector definitief vastgesteld alsmede de locaties en daarmee het definitieve aantal projectoren;
 • 4Stage.net heeft de besturingssoftware verder uitgewerkt;
 • Als specialist op het gebied van o.m. ontwerp, installatie en beheer van openbare (historische) verlichting verricht PCO.infra tegen kostprijs de benodigde werkzaamheden. Zij verzorgen de inkoop van alle armaturen alsmede selectie en testen in-situ samen met de lichtarchitect van alle armaturen;
 • KPN heeft een internettoegangspunt gerealiseerd in het sluiswachtershuis; dit is de basis voor het draadloze besturingssysteem; de internetverbinding is operationeel.
Hoogwerker in actie bij de Dorpskerk voor opstellingsproeven met diverse armaturen.

De komende maanden staan we voor TECHNIEK – REALISATIE fase 1:

 • plaatsing en ophanging van diverse lichtprojectoren (PCO.infra i.s.m. gemeente Leidschendam-Voorburg);
 • installatie van armaturen Dorpskerk, sluiswachtershuis en Beeldengroep (PCO.infra);
 • productie van maskers t.b.v. gerichte lichtprojectie en testen bedieningssoftware (Opticalight en 4Stage.net).

De streefdatum voor de oplevering van deze onderdelen is 1 december. Dan moet ‘hardware & software’ voor gevelprojectie en de drie genoemde objecten gereed zijn. Het maakt de weg vrij voor het eerste officiële moment: een preview van dit deel van het lichtplan op 9 december als onderdeel van een decembermaandactie van Winkelcentrum Damplein.

Daarna volgt TECHNIEK – REALISATIE fase 2:

 • de resterende aan te lichten objecten zullen in het eerste kwartaal van 2018 aan bod komen;
 • officiële ingebruikstelling van het geheel is gepland voor de zomer van 2018.

*) De ‘slag om de arm’ heeft te maken met zaken die buiten onze directe controle liggen: leveringstijden en weersomstandigheden kunnen spelbreker zijn, maar we hopen de planning onverkort te kunnen aanhouden.