Na een periode van ijskoud weer en een grote griepgolf konden in de tweede helft van maart weer forse stappen worden gezet in de realisatie van het project Licht op de Sluis.

Installatie Dorpskerk voltooid
Het plaatsen van lichtarmaturen rond de torenspits, op het dak en in de bestrating van de Dorpskerk kon net voor de Pasen worden afgerond. Daarmee is weer een icoon rond de sluis verzekerd van een monumentale uitstraling in de donkere avonduren.

Strijklicht langs de gevels van de Dorpskerk komt uit ranke lijnspots in de bestrating rond het karakteristieke 8-zijdige kerkgebouw (foto Wim Schoevers).

Testronde Petrus & Pauluskerk
De icoon aan de andere kant van de sluis, de Petrus & Pauluskerk, werd in de avond van 26 maart in het licht gezet. Hier ging het om een test met diverse grondspots en lichtprojectoren. Vertegenwoordigers van de kerk en het bisdom konden zo met eigen ogen de mogelijkheden van lichtprojectie op het gebouw uit 1880 beoordelen. Dit ‘lichtspel in het klein’ leidde tot verrassende resultaten. De combinatie van grondspots bij voor- en zijgevel en een licht vanaf een grotere afstand bleek de beste oplossing. Dankzij het windstille weer kreeg het licht een extra dimensie door een ongekend en indrukwekkend spiegelbeeld in de Vliet.

Hieronder het huidige avondbeeld van de kerk. De test met de diverse lichtarmaturen leverde uiteindelijk het daaronder staande resultaat op. Met aan de horizon Houtzaagmolen De Salamander, waarvan de verlichting nog een definitieve invulling krijgt. (foto’s: MG Fotografie).

Houtzaagmolen De Salamander en Prof. Dolkgemaal in uitwerking
De ontwerpen van het lichtplan van de molen en het gemaal zijn met de betrokken organisaties nu tot in detail besproken en rijp voor definitieve goedkeuring.

De installatie van lichtarmaturen bij de Petrus & Pauluskerk, het gemaal inclusief brug naar de passantenhaven en molen De Salamander staat voor de komende maanden op de agenda.