Omwonenden van de sluis werden op 22 november door Wim Schoevers bijgepraat over het plan Licht op de Sluis in Leidschendam. Hij lichtte het plan, de filosofie en de bijbehorende innnovatieve technologie van lichtprojectie uitgebreid toe. Het licht van de huidige straatverlichting in het gebied valt ook op de onderste helft van de gevels, waardoor deze oplichten en reeds een sfeervol beeld creëren. De bovenzijde van deze gevels verdwijnt nu in het duister. Door ze aan de bovenzijde extra aan te lichten kunnen de vaak bijzondere contouren letterlijk in beeld worden gebracht. Met behulp van sjablonen in de projectoren komt licht alleen daar waar het de bedoeling is. Bijzondere objecten in het gebied, zoals de twee kerken, de beeldengroep De Damwachters en het sluiswachtershuisje krijgen extra aandacht. Deze worden volledig uitgelicht om hun bijzondere karakter te benadrukken.

De aanwezigen waren erg te spreken over het plan. Op details had men de nodige vragen. Een voorgenomen testopstelling van de lichtprojectie techniek zal bij de beantwoording daarvan behulpzaam kunnen zijn. Een suggestie om de landscheiding van de waterschappen met een lichtstrip door het gebied te markeren, werd dankbaar genoteerd.