Achter de schermen werken de lichtarchitect en technici hard door aan het tot in detail in kaart brengen van de diverse te verlichten objecten en aan het testen van lichtarmaturen. Zo kon men het onderhoud van de buitenmuren van de Dorpskerk aangrijpen om een kijkje op het dak te nemen. De steigers stonden er immers voor klaar! Waar kunnen we welke soort armaturen plaatsen, wat is de beste plek, wat geeft het beste effect, allemaal vragen die ter plekke beantwoord konden worden.