Nu na de grootschalige renovatie van de sluis het gebied er stralend bij ligt, is het moment aangebroken om de monumentale kwaliteit van deze historische omgeving letterlijk in het licht te zetten. En zo daadwerkelijk bij te dragen aan de promotie van Leidschendam Centrum. Daarom zijn we voornemens op maandag 28 oktober a.s. – een dag na de overgang van zomer- naar wintertijd – de sfeerverlichting officieel in gebruik te stellen. Dan valt de schemering een uur eerder in, zodat het effect van de sfeerverlichting al vroeg in de avond kan worden waargenomen. Na een vooraankondiging begin september zullen alle stakeholders rond 1 oktober de uitnodiging ontvangen om tussen 18 en 20 uur aanwezig te zijn in/nabij Brasserie Aan de Sluis om daar met z’n allen het licht aan te doen. Begin oktober zullen we daarover uitgebreider berichten.

Een van de 11 geïnstalleerde lichtprojectoren.

De afgelopen maanden is voortvarend gewerkt aan de voltooiing van de technische installaties en aan de besturing van het lichtprojectiesysteem, aan de hard- en software dus. Het was een uitdaging om de aansturing van het gehele systeem via een gebruikersvriendelijke interface feilloos werkend te krijgen. Daarbij heeft Wouter Grentzius van DayByDay IT uit de Nieuwstraat geheel belangenloos een uiterst professionele bijdrage geleverd. In totaal gaat het om 11 lichtprojectoren (beamers) en 7 schakelunits op ca. 15 verschillende locaties ten behoeve van het aanlichten van ruim 20 objecten en gevels.

Wouter Grentzius

Zijn bijdrage vormde een perfecte aanvulling op de expertise van Maarten Donath van 4Stage.net – light architects: excellence in LED lighting – dat al vanaf het begin bij het project betrokken is. Samen met de installateur PCO Infra hebben ze ‘de puzzel’ opgelost. Dat het resultaat al leidt tot onverwachte momenten laat onderstaande foto zien van de hand van lichtarchitect Rob Kruizinga van IPV Delft, ook een van onze projectpartners.