Gedurende de donkere maanden van het jaar werken de lichtarchitect en technici hard door aan het tot in detail in kaart brengen van de diverse te verlichten objecten en aan het testen van lichtarmaturen. Daartoe behoren ook gesprekken met diverse eigenaren over de uitwerking en inpassing van de benodigde voorzieningen in of aan hun panden ter weerszijden van de sluis.

Inmiddels is een exemplaar van de beoogde lichtprojectoren binnen. Het nieuwste model Goboprojector ziet er uit als een grote beschuitbus. Recent is de lichtprojectie ermee uitgetest. Ter plekke kon een van de passerende bewoners al het – naar zijn mening verbluffende – effect zien van de sjablonen waardoor het licht geprojecteerd wordt: hier wel licht, een paar centimeter ernaast geen licht.