De renovatiewerkzaamheden die de Provincie momenteel aan de sluis uitvoert, zitten op bepaalde momenten en plekken de afronding van het installatieprogramma van Licht op de Sluis een beetje in de weg. De tijd tot een nette en feestelijke oplevering wordt gebruikt voor o.m. het testen van de software van het bedieningsprogramma, van de draadloze verbindingen en van de armaturen, zoals LED-spots en LED-lichtprojectoren. Ook de locaties van deze lichtprojectoren worden – voor zover nu mogelijk – definitief ingevuld.

Ondanks de onaantrekkelijke bouwplaats-omgeving zijn de afgelopen maand diverse objecten in het sfeerlicht gezet. De Dorpskerk – ook wel de peperbus genoemd – staat er prachtig bij. Ook houtzaagmolen De Salamander en het sluiswachtershuis staan (gedeeltelijk) in het licht. Het aanlichten van de Petrus & Pauluskerk wacht op het verwijderen van de bouwsteigers ter plaatse.

Provinciale subsidie definitief
Mede dankzij onze uitvoerige rapportage en de reeds zichtbare resultaten heeft de Provincie Zuid-Holland haar subsidie in het kader van de Erfgoedtafel Trekvaarten definitief vastgesteld. Dit betekent dat het volledige bedrag van € 95.000,- is toegekend.