Stimulans op veel terreinen

Investeren in licht

Investeren in licht op deze wijze levert veel op. Het vergroot de aantrekkelijkheid van het gebied voor bewoners, bezoekers, ondernemers en eigenaren van commercieel vastgoed. Uitstraling, veiligheid en beleving krijgen een positieve impuls. Zo blijft Leidschendam Centrum levendig en uitnodigend. Aantal bezoekers, de duur van de bezoeken en de gemiddelde besteding per bezoeker zullen aantoonbaar stijgen. Investeren in licht betekent dus een stimulans voor de lokale economie.

Daarnaast levert het in cultureel en creatief opzicht veel extra’s op. Cultuurhistorie wordt een schouwspel, waarbij de waterweg – de Vliet als trekvaart – en het waterbeheer – de landscheiding tussen Rijnland en Delfland – hoofdrolspelers zijn. Het is voortbouwen op de geschiedenis van De Leytsche Dam, die in feite al kort na het begin van onze jaartelling begon met de aanleg van de ‘Gracht van Corbulo’. Pas in de 17e eeuw kwam er een trekweg tot stand tussen de Leytsche Dam en Leiden, waardoor een vaarroute voor trekschuiten tussen Delft en Leiden ontstond. Zo was de Leytsche Dam toen een levendig overstapstation met noeste werkers en pioniers, nu is de sluis een beleving langs de Vliet, die mét licht nog meer attractieve waarde krijgt.

Cultureel & creatief

Daarnaast levert het in cultureel en creatief opzicht veel extra’s op. Cultuurhistorie wordt een schouwspel, waarbij de waterweg – de Vliet als trekvaart – en het waterbeheer – de landscheiding tussen Rijnland en Delfland – hoofdrolspelers zijn. Het is voortbouwen op de geschiedenis van De Leytsche Dam, die in feite al kort na het begin van onze jaartelling begon met de aanleg van de ‘Gracht van Corbulo’. Pas in de 17e eeuw kwam er een trekweg tot stand tussen de Leytsche Dam en Leiden, waardoor een vaarroute voor trekschuiten tussen Delft en Leiden ontstond. Zo was de Leytsche Dam toen een levendig overstapstation met noeste werkers en pioniers, nu is de sluis een beleving langs de Vliet, die mét licht nog meer attractieve waarde krijgt.

Daarnaast levert het in cultureel en creatief opzicht veel extra’s op. Cultuurhistorie wordt een schouwspel, waarbij de waterweg – de Vliet als trekvaart – en het waterbeheer – de landscheiding tussen Rijnland en Delfland – hoofdrolspelers zijn. Het is voortbouwen op de geschiedenis van De Leytsche Dam, die in feite al kort na het begin van onze jaartelling begon met de aanleg van de ‘Gracht van Corbulo’. Pas in de 17e eeuw kwam er een trekweg tot stand tussen de Leytsche Dam en Leiden, waardoor een vaarroute voor trekschuiten tussen Delft en Leiden ontstond. Zo was de Leytsche Dam toen een levendig overstapstation met noeste werkers en pioniers, nu is de sluis een beleving langs de Vliet, die mét licht nog meer attractieve waarde krijgt.

Het project Licht op de Sluis heeft raakvlakken met:

  • Cultuurhistorie / Cultuureducatie – historisch erfgoed zijn plek geven
  • Leefbaarheid – uitstraling, veiligheid en beleving gebied
  • Economie – omzet winkels/horeca/toerisme & recreatie
  • Imago – Leidschendam Centrum / Winkelcentrum Damplein
  • Citypromotie
  • Waterbouw/beheer.